Študijné programy pre 2. stupeň - inžinierske štúdium


Fakulta ekonomiky a manažmentu organizuje vzdelávanie v nasledovných inžinierskych študijných programoch pre denné a externé štúdium:

Agrárny obchod a marketing
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Ekonomika podniku
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Kvantitatívne metódy v ekonómii
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Manažment podniku
Informácie o študijnom programe
Študijný plán  

 
Medzinárodná ekonomika a rozvoj
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Business Economics (study program in English with possibility to study double degree or joint degree program in cooperation with University of Agriculture in Krakow, Poland)

International Economics and Development (Double degree with Middlesex University London)