Študijné programy pre 2. stupeň - inžinierske štúdium


Fakulta ekonomiky a manažmentu organizuje vzdelávanie v nasledovných inžinierskych študijných programoch pre denné a externé štúdium:

Agrárny obchod a marketing
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Ekonomika podniku
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Kvantitatívne metódy v ekonómii
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Manažment podniku
Informácie o študijnom programe
Študijný plán  

 
Medzinárodná ekonomika a rozvoj
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Business Economics (International V4 Studies)

International Economics and Development (Double degree website)