URGENTNÝ HOVOR NA FEM NA ĆÍSLE: 0917 205 317
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ OD 9.00 DO 11:00

Študijné oddelenie


S pavilón, 1. poschodie, telefón: 037/641 5125 alebo 037/641 5177

   
Študijné referentky: ZITA BÍROVÁ
tel.: 037/641 5125
e-mail.: Zita.Birova@uniag.sk

 

DAGMAR ČITÁRYOVÁ
tel.: 037/641 5177
e-mail.: Dagmar.Citaryova@uniag.sk

 

MARTA VALENTOVÁ,
tel.: O37/6415 125
e-mail.: Marta.Valentova@uniag.sk

 
Ing. PATRÍCIA HORVÁTHOVÁ
tel.: 037/641 5177
e-mail.: patricia.horvathova@uniag.sk

Úradné hodiny 

študijného oddelenia pre DENNÉ a EXTERNÉ štúdium I. a II. stupeň 

Úradné hodiny budú v období od 5. 10. 2020 do 18. 12. 2020, kedy bude výuka prebiehať len dištančnou formou,  vždy v stredu od: 9. 00 h – 11.00 h a 13.00 h – 14.30 h.

Pondelok nestránkový deň
Utorok
13:00 - 14:30
Streda
 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:30
Štvrtok
 9:00 - 11:00
Piatok
 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:30

Úradné hodiny v dovolenkovom období

 

Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť a výchovu doktorandov


Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium FEM SPU v Nitre, č. dverí 109, 1. poschodie, pavilón S, FEM:

prodekan pre vedu a výskum

tel.: 
e-mail:

Odborné referentky:

Ing. Janka BALÁŽIOVÁ
tel.: 037/641 5270
e-mail.: Janka.Balaziova@uniag.sk

  Ing.Elena KALIARIKOVÁ
tel.: 037/641 5172
e-mail.: Elena.Kaliarikova@uniag.sk 

 

Úradné hodiny
Oddelenia pre vedecko-výskumnú činnosť a výchovu doktorandov
 
Pondelok: 13.00 - 15.00 h
Utorok: 13.00 - 15.00 h
Streda: 9.00 - 11.00 h
Štvrtok: 9.00 - 11.00 h