Študijné oddelenie


S pavilón, 1. poschodie, telefón: 037/641 5125 alebo 037/641 5177

   
Študijné referentky:

DAGMAR ČITÁRYOVÁ
tel.: 037/641 5177
e-mail.: Dagmar.Citaryova@uniag.sk

 

Dagmar JORDANOVOVÁ
tel.: 037/6415 177
e-mail.: Dagmar.Jordanovova@uniag.sk

 

Ing. Elena KALIARIKOVÁ
tel.: 037/6415 125
e-mail.: Elena.Kaliarikova@uniag.sk

Úradné hodiny 
študijného oddelenia pre DENNÉ a EXTERNÉ štúdium I. a II. stupeň 

Pondelok   nestránkový deň
Utorok
 
09:00 - 11:00
Streda
 
13:00 - 15:00
Štvrtok
 
09:00 - 11:00
Piatok
 
09:00 - 11:00

 

Žiadosti adresované na študijné oddelenie pošlite poštou alebo osobne vložte do poštovej schránky Dekanátu FEM na 1. poschodí.

Kontakt: studfem@uniag.sk

Informácie k prijímacím skúškam: prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť a výchovu doktorandov


Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium FEM SPU v Nitre, č. dverí 109, 1. poschodie, pavilón S, FEM:

Odborné referentky:

Ing. Janka BALÁŽIOVÁ
tel.: 037/641 5270
e-mail.: Janka.Balaziova@uniag.sk

Úradné hodiny
Oddelenia pre vedecko-výskumnú činnosť a výchovu doktorandov
 
Pondelok: 13.00 - 15.00 h
Utorok: 13.00 - 15.00 h
Streda: 09.00 - 11.00 h
Štvrtok: 09.00 - 11.00 h