URGENTNÝ HOVOR NA FEM NA ČÍSLE: +421 907 057676
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ OD 8.00 DO 16:00

Študijné oddelenie


S pavilón, 1. poschodie, telefón: 037/641 5125 alebo 037/641 5177

   
Študijné referentky:

DAGMAR ČITÁRYOVÁ
tel.: 037/641 5177
e-mail.: Dagmar.Citaryova@uniag.sk

 

MARTA VALENTOVÁ,
tel.: O37/6415 125
e-mail.: Marta.Valentova@uniag.sk

 
Ing. PATRÍCIA HORVÁTHOVÁ
tel.: 037/641 5177
e-mail.: patricia.horvathova@uniag.sk

Úradné hodiny 
študijného oddelenia pre DENNÉ a EXTERNÉ štúdium I. a II. stupeň 

Pondelok   nestránkový deň
Utorok
 
9:00 - 11:00
Streda
 
13:00 - 15:00
Štvrtok
 
nestránkový deň
Piatok
 
9:00 - 11:00

 

Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť a výchovu doktorandov


Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium FEM SPU v Nitre, č. dverí 109, 1. poschodie, pavilón S, FEM:

Prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
tel.: +421/37/641 5123
e-mail: Zuzana.Kapsdorferova@uniag.sk

Odborné referentky:

Ing. Janka BALÁŽIOVÁ
tel.: 037/641 5270
e-mail.: Janka.Balaziova@uniag.sk

  Ing.Elena KALIARIKOVÁ
tel.: 037/641 5172
e-mail.: Elena.Kaliarikova@uniag.sk 
Úradné hodiny
Oddelenia pre vedecko-výskumnú činnosť a výchovu doktorandov
 
Pondelok: 13.00 - 15.00 h
Utorok: 13.00 - 15.00 h
Streda: 9.00 - 11.00 h
Štvrtok: 9.00 - 11.00 h