Študijné programy pre 1. stupeň - bakalárske štúdium


Fakulta ekonomiky a manažmentu organizuje vzdelávanie v nasledovných bakalárskych študijných programoch pre denné a externé štúdium:
 

Aplikovaná ekonómia a analýza dát
Informácie o študijnom programe
Študijný plán
Programová komisia

Ekonomika podniku
Informácie o študijnom programe
Študijný plán
Programová komisia

Manažment podniku
Informácie o študijnom programe
Študijný plán
Programová komisia

Business management
Information about study programme
Study plan
Study field commission

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 
Informácie o študijnom programe - Web programu
Študijný plán
Programová komisia

International business with agrarian commodities (program vyučovaný v anglickom jazyku),
Information about study programme
Information about study programme - Web
Study plan
Study field commision

Obchodné podnikanie
Informácie o študijnom programe
Študijný plán
Programová komisia

Účtovníctvo
Informácie o študijnom programe
Študijný plán
Programová komisia