Študijné programy pre 1. stupeň - bakalárske štúdium


Fakulta ekonomiky a manažmentu organizuje vzdelávanie v nasledovných bakalárskych študijných programoch pre denné a externé štúdium:
 


Ekonomika podniku
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Manažment podniku
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditamiweb programu
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

International business with agrarian commodities (program vyučovaný v anglickom jazyku), web programu
Študijný plán

Obchodné podnikanie
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Účtovníctvo
Informácie o študijnom programe
Študijný plán 

Kvantitatívne metódy v ekonómii
Informácie o študijnom programe
Študijný plán

Aplikácia informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
Študijný plán