Študijné programy 3. stupňa štúdia

Fakulta ekonomiky a manažmentu organizuje vzdelávanie 3. stupňa štúdia v nasledovných študijných programoch:

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Ekonomika a manažment podniku

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Agrárny obchod a marketing