Študijné programy 3. stupňa štúdia

Fakulta ekonomiky a manažmentu organizuje vzdelávanie 3. stupňa štúdia v nasledovných študijných programoch:

   


ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
 Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva

  • Študijný program pre doktorandov zapísaných do ak. roku 2015/2016

    Viac informácií

Veda a výskum v oblasti odvetvových a prierezových ekonomík sú základňou pre utváranie hospodárskej politiky (pri formulovaní legislatívnych noriem a regulačných mechanizmov v zmysle požiadaviek európskej integrácie) orgánov štátu a verejnej správy v odvetviach národného hospodárstva s cieľom zabezpečiť efektívne využívanie zdrojovej základne odvetví, optimalizovať procesné a štrukturálne zmeny odvetví a dosiahnuť v nich efektívne finančné hospodárenie.

   


ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
 Ekonomika a manažment podniku

  • Študijný program pre doktorandov zapísaných do ak. roku 2015/2016

    Viac informácií

Podnik je základná ekonomická jednotka trhovej ekonomiky. Ekonomika podniku je základňou ekonomiky spoločnosti. Spoločenský prínos podnikovej ekonomiky môže zabezpečiť len jej kvalitný manažment. Pre rozvoj trhovej ekonomiky a tým aj celej spoločnosti sú nielen dnes, ale aj v budúcnosti, potrební profesionálni odborníci na podnikovú ekonomiku a manažment.

   


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Agrárny obchod a marketing

  • Študijný program pre doktorandov zapísaných od ak. roku 2015/2016

    Viac informácií