Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami


Informácie o projekte

Postup realizácie double degree študijného programu Medzinárodná ekonomika a rozvoj v spolupráci s Middlesex University London:

Stretnutie v Nitre – hodnotenie SPU
Stretnutie v Londýne – príprava podkladov o štúdiu pre spoločný študijný program

 

tl_files/fem/images/logo EU a OPV/EU-ESF-VERTICAL-COLOR.jpg tl_files/fem/images/logo EU a OPV/op_vz_logo.jpg

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ