Stretnutie v Nitre – hodnotenie SPU

Prvým krokom pri príprave spoločného double-degree študijného programu s britskou Middlesex University London bolo hodnotenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, zvlášť Fakulty ekonomiky a manažmentu, zo strany zahraničného partnera. Zástupcovia Middlesex University London dňa 24. októbra 2013 navštívili Nitru za účelom posúdenia možnosti budúceho partnerstva s našou univerzitou a našou fakultou.

Počas svojho pobytu na FEM SPU v Nitre sa Ruth Carter, Jane Hoar a Marian Rizov z Middlesex University London zaujímali o zabezpečenie vzdelávacieho procesu na SPU a FEM SPU, o priestory univerzity, o organizáciu vzdelávania, podmienky štúdia a podporu študentov na fakulte. Okrem stretnutia s vedením univerzity a fakulty absolvovali aj stretnutie s niekoľkými pedagógmi a s vybranými študentmi FEM SPU.

Na záver schvaľovacieho procesu vyslovila skupina z londýnskej univerzity kompetentná za posúdenie akademickej kvality SPU pozitívne hodnotenie našej organizácie a poskytli nám niekoľko odporúčaní pre ďalšie napredovanie pri príprave spoločného študijného programu medzi FEM SPU a Middlesex Univerzity London.