Konfuciova triedaKonfuciova trieda na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vznikla podpisom zmluvy medzi Konfuciovým inštitútom a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre 21. februára 2018.

Naším poslaním je otvárať nové možnosti výučby čínskeho jazyka a na  rozdiel od bežnej výučby čínštiny, študenti Konfuciovej  triedy  sa neučia len jazyk, ale majú možnosť  zúčastňovať sa na spoločne organizovaných letných školách, hlbšie študovať krajinu, jej dejiny, kultúru, politické a spoločenské hodnoty...

Je  oknom do vzdialenej kultúry a šanca pre slovenských študentov sa úspešne  etablovať na svetových trhoch práce.