Konfuciova trieda - Kurzy

Konfuciova trieda na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

尼特拉斯洛伐克农业大学孔子课堂

ponúka v zimnom semestri 2021/2022 pre verejnosť  “KURZY čínskeho jazyka”.

Kurzy čínskeho jazyka otvárame podľa počtu záujemcov.
 
Výučba bude prebiehať online pod vedením čínskych lektorov.

V prípade záujmu  posielajte vyplnenú prihlášku  e-mailom na :
konfuciova.triedaspu@gmail.com
 

Cena za kurz /semester je nasledovná: 

  • 200,- eur (kurz 2x/týždenne po dve vyučovacie hodiny),
  • 100,- eur ( kurz 1x/týždenne po dve vyučovacie hodiny.)

Prihláška (uzávierka 30. septembra 2021)
Platobné inštrukcie

 

“Študuj jazyky a spoznávaj svet”            “Čínština- jazyk budúcnosti

 

home