Konfuciova trieda - Kontakt


Riaditeľka Konfuciovej triedy na SPU v Nitre:
doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.

Sekretariát KT:
Ing. Zuzana Bajusová, PhD., FEM SPU v Nitre
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD., Katedra jazykov, FEM SPU v Nitre

E-mail:
konfuciova.triedaspu@gmail.com

kj_fem@uniag.sk


home