Zo života fakulty

Jakub Berčík: Najhoršia reakcia marketingu na koronarívus je ticho

Infolist Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Dištančné vzdelávanie (DV) kladie zvýšené nároky na kvalitu a zrozumiteľnosť študijného materiálu a jeho dostupnosť pre študenta. V materiáli, ktorý sme pre Vás pripravili, môžete nájsť nástroje, ktoré by mohli byť vhodné pre Vás, ale aj pre Vašich študentov. 

V dňoch 1. – 7. marca 2020 sa uskutočnila druhá vzdelávacia a školiaca aktivita C2 v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá "Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii" (NEUROSMARTOLOGY), č. 2018-1-SK01-KA203-046324