Zo života fakulty

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v dňoch 15. – 17. októbra  2013 prezentovala na prvom ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia 2013, ktorý sa konal v pavilóne F na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

V dňoch od 15.9. do 28.09. 2013 sa 10 študenti FEM SPU v Nitre zúčastnili Erasmus intenzívneho programu s názvom „Project – based Approach in the Development of Agriculture“.

Fakulta ekonomiky a manažmentu má od 7. mája 2013 nového maskota.

Pozrite si aj staršie udalosti zo života Fakulty ekonomiky a manažmentu.