Zo života fakulty

Challenge fund je grantový program FEM SPU v Nitre, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia FEM SPU v Nitre s cieľom podporovať účasť študentov všetkých troch stupňov štúdia na významných podujatiach ako sú medzinárodné konferencie, kongresy, letné školy, intenzívne programy, bilaterálne výmeny, medzinárodné študijné programy a podobne.

Záujem mladých študentov o vedu potvrdila vysoká účasť mladých výskumníkov na  tohtoročnej Študentskej vedeckej odbornej konferencii, ktorá sa konala 22. apríla 2015 na FEM SPU v Nitre.

Dňa 27. apríla 2015 sme na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite privítali koordinátorku programu OECD pre agrárny výskum Janet Schofield.

V utorok 21.4 2015 sa konal už tretí ročník Welcome Summer Cup alias športový deň FEM. Vo futbalových, volejbalových a stolno-tenisových turnajoch sa stretli študenti, učitelia a tento rok dokonca aj naši hrdí alumni.

Dňa 21. apríla 2015 bolo na SPU v Nitre otvorené indonézske centrum, ktoré nesie názov INDONESIA CORNER.