Zo života fakulty

Dňa 14. októbra 2020 uskutočnili habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác Ing. Zdenky Kádekovej, PhD. a Ing. Ingrid Košičiarovej, PhD. na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Dňa 6. októbra 2020 sa dekanka FEM poďakovala za dlhoročnú prácu zamestnancom, ktorí v tomto kalendárnom roku odchádzajú do dôchodku.

Dňa 2. 10. 2020 sa prostredníctvom MS Teams konali dve stretnutia pre prvákov FEM pod názvom „Prváci, na slovíčko...“

Náš tohtoročný absolvent študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii Ing. Tomáš Marcinčin získal v súťaži so SAS o najlepšiu česko-slovenskú diplomovú prácu 1. miesto

"Rozprávajme sa na pôde univerzity, veď odtiaľto takmer všetci, čo volajú po zmene, vzišli,“ hovorí rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová. Zároveň približuje zámery a ciele samotnej univerzity vo vzdelávaní, vede, výskume.