Zo života fakulty

Dovoľujeme si Vám predstaviť a skúsenosti študentky FEM, Michaely Chovancovej, ktorá okrem štúdia pôsobí ako administratívna pomocná sila na mobilnom odberovom mieste.

Na pôde FEM sa v zimnom semestri 2020/2021 prvýkrát vyučoval predmet Skills for Success (Zručnosti pre úspech v praxi) v anglickom jazyku, ktorého sa celkovo zúčastnilo 16 študentov.

Dňa 8.12.2020 sme úspešne ukončili v poradí už tretí semester z predmetu Retail Academy - unikátneho vzdelávacieho projektu v oblasti maloobchodu ...

Vianočný deň FEM 2020 sa niesol v duchu charitatívnej akcie ...

Rok 2020 sa od marca niesol v znamení online výučby. Korona kríza preverila našu schopnosť rýchlej adaptácie na nové podmienky a intenzívne využívanie prostriedkov informačných a komunikačných technológií.