Zo života fakulty

Na FEMke v utorok 31. januára bolo zorganizované podujatie s názvom „Vedecká kaviareň“. Kaviareň bola určená pre doktorandov a záujemcov o doktorandské štúdium spojené s posedením pri káve a diskusiou...

Vlna dní otvorených dverí sa na FEMke už začala. Naša fakulta pravidelne pripravuje DOD, avšak tento prvý ročník bol niečím výnimočný. Uvoľnená priateľská atmosféra, spokojnosť a usmiate tváre študentov sú...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výsledky periodického hodnotenia vedy a tvorivých výstupov slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.

Vďaka projektovej spolupráci s Mäsokombinátom Púchov mali študenti predmetu Výskum trhu (2. ročník Obchodné podnikanie) šancu využiť výhody projektového vyučovania

Po 2 rokoch sa nám opäť podarilo zorganizovať "Vianočné mestečko FEM" s benefičnou myšlienkou a zámerom pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Tento rok sme sa rozhodli vyzbierané peniažky venovať do Centra pre deti a rodinu v Nitre a dvom rodinám na podporu štúdia ich detí, ktoré sú žiakmi ZŠ v Čakajovciach. Jednotlivé príbehy a osudy nás chytili za srdce.