Zo života fakulty

V rámci výučby predmetov Technika zahraničného obchodu v slovenskom a anglickom jazyku  a Agrárny marketing sa tento semester podieľa aj Európska komisia.

Na základe dobrej spolupráce s praxou, ktorá sa v nedávnom období prejavila realizovaním výskumu preferencií  a vnímania nutričných informácií na obaloch výrobkov pre spoločnosť Kaufland, sa rozvinula iniciatíva zapojenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do novovznikajúcej Pro Nutri-Score Aliancie.

Rokovania o vstupe SPU v Nitre medzi členov Americkej obchodnej komory boli zavŕšené schválením žiadosti o členstvo správnou radou Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike koncom februára 2021.

 

So zármutkom oznamujeme akademickej obci univerzity a fakulty, že 1. marca 2021 nás navždy opustil doc. Ing. Pavol Vaškovský, CSc.

Dovoľujeme si Vám predstaviť a skúsenosti študentky FEM, Michaely Chovancovej, ktorá okrem štúdia pôsobí ako administratívna pomocná sila na mobilnom odberovom mieste.