Zo života fakulty

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 13. septembra vymenovala 48 nových vysokoškolských profesorov. Medzi novovymenovanými sú dve profesorky a dvaja profesori pôsobiaci na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Vo štvrtok 22. júla 2023 sme na FEM SPU v Nitre privítali návštevu z Nemecka – Dr. Riyadh Qashi zo spoločnosti Int@E je partnerom v rámci Erasmus+ projektu AgroTec (ERASMUS-EDU-2022-CB-VET, 101092160).

 

Dňa 13. júna 2023 sa na Krakow University of Economics (UEK) v Poľsku konal medzinárodný workshop "Online Visit of the European Research Infrastructure". Organizovaný bol v rámci Horizont 2020 projektu COMFOCUS (101005259) na podporu Open Call 2 – otvorenej výzvy na prihlasovanie na výskumné stáže na 9 európskych inštitúciách a laboratóriách.

 

Dôstojná rozlúčka a poďakovanie sa zamestnancom fakulty, odchádzajúcim do dôchodku, je už niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou podujatí pani dekanky FEM, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Eleny Horskej.