Zo života fakulty

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre participuje ako expert z Európskej únie v novom projekte Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v sektore odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s názvom AgroTechnology VET Centres to Network and Train Future Farmers in Jordan and Palestine (AgroTec).

Dňa 9.3. 2023 nás navštívila odborníčka na výživu a spisovateľka PaedDr. Antónia Mačingová. Prišla v rámci výberových prednášok na predmete Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie...

Na FEMke v utorok 31. januára bolo zorganizované podujatie s názvom „Vedecká kaviareň“. Kaviareň bola určená pre doktorandov a záujemcov o doktorandské štúdium spojené s posedením pri káve a diskusiou...

Vlna dní otvorených dverí sa na FEMke už začala. Naša fakulta pravidelne pripravuje DOD, avšak tento prvý ročník bol niečím výnimočný. Uvoľnená priateľská atmosféra, spokojnosť a usmiate tváre študentov sú...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výsledky periodického hodnotenia vedy a tvorivých výstupov slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.