Zo života fakulty

Po úspešnom Dni vysokoškoláka prišla FEM SPU v Nitre s novým konceptom náučno-propagačnej a zážitkovej akcie s názvom „Deň kreativity.“

Dňa 16. - 19. decembra 2019 sa na University of Bari Aldo Moro konal prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie UNICART, ktorej partnerom bola aj FEM SPU v Nitre.

Dňa 17. januára 2020 sa uskutočnil prvý Deň otvorených dverí na FEM v roku 2020.

V mesiaci november bol na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre v rámci predmetu Global Marketing and Emerging Markets naším hosťom Prof. Joseph Kin Yu Cheung z Hong Kongu.

Študenti FEM  výborne reprezentovali FEM na súťaži JCI: Študentská podnikateľská cena 2019 a získali dve špeciálne ceny