Zo života fakulty

Dňa 10. 1. 2021 nás vo veku 82 rokov navždy  opustila kolegyňa a priateľka PaedDr. Oľga Šulganová

Dňa 8.12.2020 sme úspešne ukončili v poradí už tretí semester z predmetu Retail Academy - unikátneho vzdelávacieho projektu v oblasti maloobchodu ...

Vianočný deň FEM 2020 sa niesol v duchu charitatívnej akcie ...

Rok 2020 sa od marca niesol v znamení online výučby. Korona kríza preverila našu schopnosť rýchlej adaptácie na nové podmienky a intenzívne využívanie prostriedkov informačných a komunikačných technológií.

Dňa 9. 12. 2020 sa uskutočnilo každoročné zasadnutie akademickej obce FEM SPU v Nitre prostredníctvom MS TEAMS.