Zo života fakulty

Dňa 16.februára 2024 sa na Fakulte ekonomiky a manažmentu uskutočnil nezabudnuteľný Deň vysokoškoláka, ktorý priniesol jedinečnú príležitosť pre študentov obchodných akadémií.

V kongresovej sále výskumného centra Agrobiotech sa 15.februára 2024 uskutočnil odborný seminár s názvom „Lokálny systém s globálnym efektom“, ktorého sa zúčastnilo 150 účastníkov.

Vedecká kaviareň s vedením Fakulty ekonomiky a manažmentu, ktorá sa konala 31.1.2024, bola jedinečnou príležitosťou pre budúcich doktorandov získať pohľad do sveta doktorandského života.

Dňa 25. januára 2024 prijal naše pozvanie a navštívil našu fakultu a Laboratórium spotrebiteľských štúdí známy neuropsychológ Dr. Róbert Krause, PhD., MPH, MBA.

Dňa 19.01.2024 sa uskutočnil prvý Deň otvorených dverí na Fakulte Ekonomiky a Manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v roku 2024 a zúčastnilo sa ho rekordných 300 účastníkov z celého Slovenska.