Zo života fakulty

Tento rok sa aj FEM zapojila do iniciatívy ErasmusDays, a to prostredníctvom projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá "Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii"

Dňa 14. októbra 2020 uskutočnili habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác Ing. Zdenky Kádekovej, PhD. a Ing. Ingrid Košičiarovej, PhD. na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Dňa 6. októbra 2020 sa dekanka FEM poďakovala za dlhoročnú prácu zamestnancom, ktorí v tomto kalendárnom roku odchádzajú do dôchodku.

Dňa 2. 10. 2020 sa prostredníctvom MS Teams konali dve stretnutia pre prvákov FEM pod názvom „Prváci, na slovíčko...“

Náš tohtoročný absolvent študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii Ing. Tomáš Marcinčin získal v súťaži so SAS o najlepšiu česko-slovenskú diplomovú prácu 1. miesto