Zo života fakulty

V dňoch 15. a 16. júla 2021 sa uskutočnili inžinierske promócie na FEM SPU v Nitre.

V dňoch 6. - 9. júla 2021 sa uskutočnili bakalárske štátne záverečné skúšky na FEM SPU v Nitre v 6 študijných programoch online formou, prostredníctvom MS TEAMS.

Fakulta ekonomiky a manažmentu je súčasťou riešenia projektu INVEST

Dňa 22. júna 2021 sa na FEM SPU v Nitre konal odborný seminár pre širokú verejnosť na tému: Potraviny a udržateľný prístup.

V Laboratóriu spotrebiteľských štúdií na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU realizovali reprezentatívny prieskum spotrebiteľského správania pre Pro Nutri-Score Alianciu, ktorej členom je aj SPU v Nitre.