Zasadnutie výberovej komisie

Termín zasadnutia výberovej komisie9. 7. 2021

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium, bude študentom zaslané (v zmysle § 58 odseku 7 Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ) do 8 dní od rozhodnutia prijímacej komisie doporučene do vlastných rúk.

 

Späť