Úspešní absolventi

tl_files/fem/images/Uspesni studenti a absolventi/promocie.jpg

Abecedné usporiadanie:

Ing. Róbert Bulla, PhD.
Absolvent študijného programu: Medzinárodný obchod (2001)

Absolvent doktorandského študijného programu: Odvetvové a prierezové ekonomiky (2010)

Ing. Pavel Ciaian, PhD.
Absolvent štud. programu Riadenie podnikov – špecializácia Kvantitatívny manažment a informatika (1998)

Ing. Andrej Cupák, PhD.
Absolventom inžinierskeho študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii (2012)

MSc.. Andrea Čapkovičová
Absolvent študijného programu: Manažment podniku (2010)

tl_files/fem/images/Uspesni studenti a absolventi/nasi/Capla/capla portre smallt.jpg

Ing. Martin Čapla, PhD.
Absolvent študijného programu Manažment podniku (rok 2006)
Absolvent doktorandského študijného programu Odvetvové a prierezové ekonomiky (rok 2012)

Ing. Matúš Gála
Absolvent študijného programu Audit a účtovníctvo 2003-2008

Ing. Martin Hubinský
Absolvent študijného odboru: Ekonomika poľnohospodárstva, Financie v poľnohospodárstve (2004)
Absolvent študijného odboru: International Agribusiness and Commerce (2012)

Ing. Štefan Chochláč
Absolvent študijného programu: Medzinárodný obchod (International Trade) 2004-2009

Ing. Marek Ličák
Absolvent študijného programu: Manažment podniku (2000)
Absolvent doktorandského študijného programu: Odvetvové a prierezové ekonomiky (2007)

Ing. Samuel Maďar
Absolvent študijného programu:  Medzinárodný obchod (2009)

Ing. Daniel Svocák
Absolvent študijného odboru: Ekonomika podniku (2014)

Ing. Mikuláš Šranko
Absolvent štud. programu Riadenie podnikov – špecializácia Kvantitatívny manažment a informatika (2001)

Ing. Zdenko Štefanides, M.S.
Absolvent študijného programu Automatizované systémy riadenia (1994)
Magisterské štúdium na Cornellovej univerzite v Ithace v USA (1997)

Ing. Tomáš Štrbo
Absolvent študijného programu Kvantitatívny manažment a aplikácia informatiky (2007)

Ing. Andrea Ubrežiová
Graduate of the Master study program: Agrarian Trade and Marketing 2011

späť