Ing. Martin Čapla, PhD.

Absolvent študijného programu: Manažment podniku (rok 2006)
Absolvent doktorandského študijného programu: Odvetvové a prierezové ekonomiky (rok 2012)

Po ukončení štúdia nastúpil: do spoločnosti Cargo-partner a pôsobil ako Manager Sea freight Import Department na Slovensku.

Momentálne pôsobí ako: Director Asia – Europe Trade v spoločnosti Cargo-partner v Hong Kongu.

Čo mi dalo štúdium na FEM (využitie poznatkov zo školy):
Všeobecný prehľad, jazykové zdatnosti, analytické zručnosti.

Odkaz pre FEMkárov:
Využite príležitosťi, ktoré Vám škola, život ponúka, nebojte sa robiť rozhodnutia, učte sa cudzie jazyky :)

späť