Študijné programy

Údaje sú preberané z Portálu vysokých škôl:

Akreditované študijné programy

T

 

R

 

PP*


Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
 - denná forma štúdia


Bc.

  3   30

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
(program vyučovaný v anglickom jazyku) - denná forma štúdia, platený

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 
(program vyučovaný vkombinovanej forme v slovenskom a anglickom jazyku)

Bc.

Bc.

 3

3

 

 30

30

 

Manažment podniku - denná forma štúdia

Manažment podniku - externá forma štúdia (platený)

Bc.

Bc.

 

3

4

 

120

60

Ekonomika podniku - denná forma štúdia

Ekonomika podniku - externá forma štúdia (platený)

Bc.

Bc.

 

3

4

 

120

60

Obchodné podnikanie - denná forma štúdia

Obchodné podnikanie - externá forma štúdia (platený)

Bc.

Bc.

 

3

4

 

90

30

Účtovníctvo - denná forma štúdia

Účtovníctvo - externá forma štúdia (platený)

Bc.

Bc.

 

3

4

 

90

30


Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
- denná forma štúdia

Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - externá forma štúdia (platený)


Bc.

Bc.

 


3


4

 


30


30


Environmentálna ekonomika a manažment
  -  denná forma štúdia


Bc.

  3   30


Kvantitatívne metódy v ekonómii
  -  denná forma štúdia


Bc.

  3   30


Sociálny manažment a služby v agrosektore -  denná forma štúdia


Bc.

  3   30

T - titul, R - rozsah , * PP - Plánovaný počet prijatých študentov môže byť upravený v zmysle Čl. 17 ods. 3 Štatútu SPU v Nitre.

Všetky študijné programy v externej forme a študijné programy vyučované výlučne v anglickom jazyku sú spoplatnené.

 

 


.

Informácie o študijných programoch pre uchádzačov o štúdium na I. stupni

Späť