AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

FORMA A DĽŽKA ŠTÚDIA

bakalárske denné: 3 roky
bakalárske externé (spoplatnené): 4 roky

Údaje sú preberané z Portálu vysokých škôl:

****************************************************************************************************************************
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM forma štúdia plánovaný počet študentov školné/akad. rok
(v slov. jazyku
v externej forme štúdia)
školné/akad. rok
(študijné programy
v angl. jazyku)
******************************************************************************************************************************************
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami* denná 20 - -
*****************************************************************************************************************************
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami** denná 15 - 900 €
*****************************************************************************************************************************
Manažment podniku - den
Manažment podniku- ext
denná/externá 100/20 550 € -
*****************************************************************************************************************************
Manažment podniku* denná 20 - -
*****************************************************************************************************************************
Manažment podniku** denná 15   900 €
*****************************************************************************************************************************
Ekonomika podniku - den
Ekonomika podniku - ext
denná/externá 80/20 550 € -
*****************************************************************************************************************************
Obchodné podnikanie - den
Obchodné podnikanie - ext
denná/externá 60/15 550 € -
*****************************************************************************************************************************
Účtovníctvo - den
Účtovníctvo - ext
denná/externá 80/20 550 € -
*****************************************************************************************************************************
Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 20 - -
*****************************************************************************************************************************

* študijný program akreditovaný v kombinovanej forme (anglickom a slovenskom jazyku)
**študijný program výlučne v anglickom jazyku
Všetky študijné programy v externej forme štúdia  a študijné programy vyučované v anglickom jazyku sú spoplatnené.

Späť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.