AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

FORMA A DĹŽKA ŠTÚDIA

bakalárske denné: 3 roky
bakalárske externé (spoplatnené): 3 roky

Údaje sú preberané z Portálu vysokých škôl:

****************************************************************************************************************************
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM forma štúdia plánovaný počet študentov školné/akad. rok
(v slov. jazyku
v externej forme štúdia)
školné/akad. rok
(študijné programy
v angl. jazyku)
******************************************************************************************************************************************
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami** denná 10 - 1 100 €
*****************************************************************************************************************************
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami* denná 15 - -
*****************************************************************************************************************************
Manažment podniku - den
Manažment podniku- ext
denná/externá 100/20 700 € -
*****************************************************************************************************************************
Business management** denná/externá 15/15 1 100 €
1 100 €
*****************************************************************************************************************************
Business management* denná/externá 20/20 1 100 € -
*****************************************************************************************************************************
Ekonomika podniku - den
Ekonomika podniku - ext
denná/externá 80/20 700 € -
*****************************************************************************************************************************
Obchodné podnikanie - den
Obchodné podnikanie - ext
denná/externá 60/20 700 € -
*****************************************************************************************************************************
Účtovníctvo - den
Účtovníctvo - ext
denná/externá 80/20 700 € -
*****************************************************************************************************************************
Aplikovaná ekonómia a analýza dát denná 20 - -
*****************************************************************************************************************************

* študijný program akreditovaný v kombinovanej forme (anglickom a slovenskom jazyku)
**študijný program výlučne v anglickom jazyku
Všetky študijné programy v externej forme štúdia  a študijné programy vyučované v anglickom jazyku sú spoplatnené.

Späť