O úspešných študentoch a absolventoch FEM


Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre vychovala za obdobie svojej takmer 60-ročnej existencie viac ako 23.000 absolventov. Táto stránka si Vám dovoľuje predstaviť našich úspešných študentov i absolventov, pochádzajúcich zo Slovenska i zo zahraničia. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú svojim úspešným absolventským príbehom podeliť so svojou Alma mater i priateľmi FEMky.