Námety pre dištančné vzdelávanie na FEM

Dištančné vzdelávanie kladie zvýšené nároky na kvalitu a zrozumiteľnosť študijného materiálu a jeho dostupnosť pre študenta.

Z veľkej ponuky vhodných nástrojov pre dištančné vzdelávanie sme vybrali nasledovné:

- kurz vytvorený v LMS Moodle (prihlasovacie údaje ako do UIS) – možnosť používať fórum na komunikáciu, možnosť vloženia informácií prostredníctvom stránok, knihy s kapitolami a podkapitolami, autotesty, testy, odovzdávanie úloh s načasovaním, dotazníky, ...),
- zasielanie študijných materiálov pravidelne e-mailom, 
- sústredenie študijných materiálov a inštrukcií do niektorého zo známych úložísk súborov: 
  - celoškolské úložisko - dokumentový server UIS SPU
  - Fakultné úložiská: - LMS Moodle (moodle.uniag.sk): Domov -> Kurzy -> Fakulta ekonomiky a manažmentu -> Úložisko súborov pre katedry FEM (Návod na použitie je dostupný po kliknutí na uvedený odkaz)
    - Cvičenia (link https://spu.fem.uniag.sk/cvicenia/)
Návod na ukladanie a správu súborov je dostupný na odkaze WinSCP-navody
    UPOZORNENIE: pre ukladanie veľkých súborov (učebnice, skriptá v PDF formáte) používajte OneDrive a Google disk.
  OneDrive    
  Google disk    
- OneNote    
- online prednášky v dohodnutom čase s použitím: 
  Skype
 

Teams

Microsoft Educator Center pripravilo:
Úvodné školenie pre používateľov MS Teams  https://www.youtube.com/watch?v=eb6mhYd9_as&feature=youtu.be
Všetky materiály sú zhrnuté na webe www.skolanadialku.sk
 

- offline prednášky (vytvorenie prednášky napr. za pomoci aplikácie OBS Studio) - integrácia prednášky do kurzu v Moodle, na FB, youtube, na OneDrive, Google disk, ...,
- vlastný youtube kanál s prezentáciami,
- využitie video prezentácií uznávaných odborníkov z danej oblasti, zaslanie odkazov na prezentácie e-mailom,
- ...
   
OBS Studio umožňuje pripraviť záznam komplexnej prednášky, a to:
- nahrať do video formátu pracovnú plochu a kompletnú aktivitu na pracovnej ploche spolu so zvukom počítača (výučba pomocou určitého softvéru, určitej aplikácie alebo prednáška za pomoci prezentácie vytvorenej v PowerPointe),
- nahrať zvuk z mikrofónu – sprievodné slovo vyučujúceho,
- nahrať obraz z webkamery.
   
Ďalšie návody a materiály k dištančnému vzdelávaniu môžete nájsť tu:
 -  Microsoft: Vzdelávajte kdekoľvek a kedykoľvek 
 -  Dištančné vzdelávanie pomocou Microsoft aplikácií
  - Vzdelávanie online s Microsoft Teams
  - Využitie Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie (návod pre učiteľov)
  - Využitie Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie (návod pre študentov)
  - Tvorba interaktívneho digitálneho obsahu v Office 365
  Tvorba kvízov a testov v aplikácii Microsoft Forms
  -  Konzultácie k dištančnému vzdelávaniu
    záznam zo 16.3.2020
    záznam zo 17.3.2020
    záznam z 19.3.2020
    záznam z 20.3.2020
    záznam z 23.3.2020
- Workshop firmy Microsoft – Teams a iné
- Nahrávanie obrazovky
- Nahrávanie procesov na obrazovke za pomoci programu Camtasia:
  - https://www.youtube.com/watch?v=kLIy3suKTT0
  - https://www.youtube.com/watch?v=pa-LOpRyVhc
  - https://www.youtube.com/watch?v=-uMy5BBi548
  - Trial verzia
- LMS Moodle:
  - Integrácia e-vzdelávania do výučbového procesu: ARRAY(0x5668608)
Šemeláková, Ľubica - Palková, Zuzana - Tóthová, Darina - Bellérová, Beáta - Poláčik, Tomáš: Integrácia e-vzdelávania do výučbového procesu: ARRAY(0x5668608).vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 101 s. ISBN 978-80-552-0849-7 (dostupné v SlPK).
  - karty-rychle-napovedy-moodle.zip
  - Návod na používanie MOODLE
  - K tvorbe e-kurzov: Metodika prípravy učebných materiálov
  - Testy v Moodle
- Vysoká škola manažmentu (VŠM/CityU programs) má dlhoročné skúsenosti s online ponukou vysokoškolského štúdia, pripravila krátky návod na rýchly prechod na online štúdium pre tie školy, ktoré o tom uvažujú, avšak nemajú s dištančnou metódou štúdia žiadne alebo len limitované skúsenosti.
- Zaujímavú možnosť pre dištančné vzdelávanie skúšobne spúšťa aj talentway.net.

Návody pripravené v CIT FEM

- Pozadia FEM do aplikácie FORMS
- Pozadia FEM do aplikácie MS Teams
- Návod na riešenie cyklicky sa opakujúcej udalosti (napr. prednáška alebo cvičenie) v kalendari Outlooku aj po uplynutí semestra


Niekoľko dobre myslených rád pre začiatočníkov v používaní aplikácií Office 365:

- prihlasujte sa vždy prihlasovacími údajmi (menom a heslom), ako do UIS (is.uniag.sk); ak sa prihlásite prostredníctvom webu nie priamo cez doménu uniag.sk (napr. do vyhľadávača napíšete office 365 login), je potrebné zadať svoj login do UIS spolu s doménou uniag.sk (login@uniag.sk),
- nezabudnite, že adresáre a súbory v úložisku OneDrive môžete zdieľať so svojimi kolegami, študentami,
- prednášku si môžete nahrať pre ďalšie použitie, resp. umiestnenie odkazu na prednášku na iné miesto,
- vo OneDrive si môžete vytvoriť adresár, do ktorého Vám môžu vkladať súbory aj študenti.

Nebojte sa začať: NIKDY NIE JE NESKORO!!!

INŠPIRUJTE SA:
 pútavé intro z Katedry jazykov na 5-tyždňové štúdium nemčiny do konca semestra - https://youtu.be/USZmcJsbr-4 

Pomôžeme Vám (pracovníci CIT FEM SPU v Nitre):

LMS Moodle – Ľubica Šemeláková, Darina Tothová
- Webové stránky, informácie na web fakulty – Ľubica Šemeláková, Tomáš Poláčik
Office 365 – inštalácie, produkty – Eva Oláhová, Jozef Ujlaky
Problémy s PC, tlačiarňami, skenermi (pri riešení dištančnej výučby) – Jozef Ujlaky
Teams, Skype – asi všetci z CIT
OneNote – Eva Oláhová
OneDrive, Google Disk - Darina Tothová, Eva Oláhová, Tomáš Poláčik
- OBS Studio – Tomáš Poláčik
Aktuality na Portáli VŠ – Jana Valentová, Ing. Lenka Seléšiová, Mgr. Radka Grňová

Za ďalšie pracoviská ponúkli svoju pomoc:
- pre MS TEAMS, Outlook, Skype alebo pri živom prenose a komunikácii so študentmi prostredníctvom ZOOM môžete kontaktovať Ing. Marcelu Hallovú, PhD. z Katedry informatiky
 
- rovnako spoluprácu a poradenstvo pri interaktívnych formách komunikácie a vzdelávania ponúka aj doktorand Katedry manažmentu Ing. Tomáš Michalička.

Čo nebudeme vedieť, spoločne sa na to pozrieme, naštudujeme, zverejníme. Určite radi pomôžeme.