Vzdelávací modul talentway

Zaujímavú možnosť pre dištančné vzdelávanie skúšobne spúšťa aj talentway.net.

Podrobný návod na používanie:

Registrácia:

1. Otvorte si portál na: https://uuos9.plus4u.net/uu-webkit-maing02/dc9ee5c42918455881ed5cbe8bc5e39f/
2. Vytvorte si registráciu – môžete na to použiť aj svoj Google alebo FB účet, prípadne sa na Plus4U registrujte priamo.
3. Overovanie prebehne cez váš školský mail – to je podmienka (overenie, že ste pracovníkom vašej fakulty) – robí sa však iba raz.
4. Keď prebehne celá registrácia a verifikácia odporúčame reštartovať portál.
5. Potom už môžete pracovať v plnom rozsahu – treba dodržať nasledovnú postupnosť:
  Vytvorenie Predmetu a Zadaní
6. Predmet sa tvorí postupne v záložkách zľava-doprava: O predmete – plan – zadania -lektori – novinky- súbory,
7. Ako prvé treba vytvoriť Predmet, v Predmete potom Plán (= vaše krúžky(skupiny), k predmetu priraďte lektorov (ak máte ďalších),
8. Nezabudnite priebežne na button ULOŽIŤ (hoci dáta sa ukladajú priebežne automaticky),
9. Po vytvorení predmetu môžete pristúpiť k vytvoreniu zadaní – tým istom spôsobom zľava-doprava,
10. Aj v predmete aj v zadaní môžete prikladať súbory pre študentov,
11. Keď máte Predmet a Zadania vytvorené – prepnite vpravo hore z UZAVRETY na AKTIVNY (+button Uložiť) – aj Predmet aj každé Zadanie – takto je všetko viditeľné pre študentov.