Koordinátor pre prácu s uchádzačmi so špecifickými potrebami

PaedDr. Irena Felixová,  KJ  FEM, tel.: 037/641 4550
e-mail: irena.felixova@uniag.sk

Späť