Kontaktné údaje

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU SPU
študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

tel: 037/641 5125 , 641 5177
fax: 037/641 5150

e-mail:  prijimacie.konanie_fem@uniag.sk
  http://www.fem.uniag.sk

Späť