Zo života fakulty

26. novembra 2020 boli slávnostne odovzdané diplomy Middlesex univerzity v Londýne historicky prvým úspešným absolventom programu dvojitých diplomov Medzinárodná ekonomika a rozvoj (International Economics and Development)

Dňa 25. novembra 2020 organizovala FEM SPU v Nitre svoj prvý tohtoročný deň otvorených dverí, ktorý sa konal ako live event ...

V novembri sa uskutočnilo prvé nadnárodné online stretnutie partnerov projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá s názvom Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstve – EuroDisBioFood

Dňa 9. 11. 2020 sa konal "live event", informačný a diskusný meeting k výberu témy bakalárskej a diplomovej práce.

Tento rok sa aj FEM zapojila do iniciatívy ErasmusDays, a to prostredníctvom projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá "Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii"