Pokyny k účasti na štátnej dizertačnej skúške pre študentov

 

prijatých do ak. roka 2015/2016

prijatých od ak. roka 2015/2016