Kontakt na Dekanát Fakulty ekonomiky a manažmentu

adresa: Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel.: 037/641 5511, fax: 037 6415 150, e-mail: dekfem@uniag.sk

Tajomníčka fakulty:

Ing. Erika Šindlerová
tel.: 037/641 5170
e-mail.: Erika.Sindlerova@uniag.sk

Sekretariát:

Mgr. PETRA HARGAŠOVÁ
tel.: 037/641 5511
e-mail.: Petra.Hargasova@uniag.sk

Podatelňa:

GABRIELA BERNÁTHOVÁ
tel.: 037/641 5155
e-mail.:Gabriela.Bernathova@uniag.sk