Dekanát FEM

KONTAKT NA FAKULTU


Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 2
949 76 NITRA
S L O V E N S K O

telefón: +421 37 641 5511
email: dek_fem@uniag.sk

URGENTNÝ HOVOR NA FEM NA ĆÍSLE: +421 907 057676
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ OD 8.00 DO 16:00

KONTAKT NA DEKANÁT FEM


Tajomníčka fakulty:

Ing. Erika Šindlerová
tel.: 037/641 5170
e-mail.: Erika.Sindlerova@uniag.sk

Sekretariát:

Erika Šalátová
tel.: 037/641 5511
e-mail.: Erika.Salatova@uniag.sk

 

Zamestnanci dekanátu

Centrum informačných technológií