Dekanát FEM

KONTAKT NA FAKULTU


Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 2
949 76 NITRA
S L O V E N S K O

telefón: +421 37 641 5511
email: dek_fem@uniag.sk

URGENTNÝ HOVOR NA FEM NA ĆÍSLE: 0917 205 317
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ OD 9.00 DO 11:00

KONTAKT NA DEKANÁT FEM


Tajomníčka fakulty:

Ing. Erika Šindlerová
tel.: 037/641 5170
e-mail.: Erika.Sindlerova@uniag.sk

Sekretariát:

Mgr. PETRA HARGAŠOVÁ
tel.: 037/641 5511
e-mail.: Petra.Hargasova@uniag.sk

Podatelňa:

GABRIELA BERNÁTHOVÁ
tel.: 037/641 5155
e-mail.: Gabriela.Bernathova@uniag.sk

 

KONTAKT NA ŠTUDIJNÉ ODDELENIE


S pavilón, 1. poschodie, telefón: 037/641 5125 alebo 037/641 5177

Študijné referentky:

ZITA BÍROVÁ
tel.: 037/641 5125
e-mail.: Zita.Birova@uniag.sk

 

DAGMAR ČITÁRYOVÁ
tel.: 037/641 5177
e-mail.: Dagmar.Citaryova@uniag.sk

 

MARTA VALENTOVÁ,
tel.: O37/6415 125
e-mail.: Marta.Valentova@uniag.sk

 

Ing. PATRÍCIA HORVÁTHOVÁ
tel.: 037/641 5177
e-mail.: patricia.horvathova@uniag.sk

Úradné hodiny študijného oddelenia pre denné a externé štúdium I. a II. stupeň

Úradné hodiny budú v období od 5. 10. 2020 do 18. 12. 2020, kedy bude výuka prebiehať len dištančnou formou,  vždy v stredu od: 9. 00 h – 11.00 h a 13.00 h – 14.30 h.

Pondelok nestránkový deň
Utorok
13:00 - 14:30
Streda
 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:30
Štvrtok
 9:00 - 11:00
Piatok
 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:30


V dovolenkovom období platia upravené úradné hodiny.


KONTAKT NA ODDELENIE PRE VEDU, VÝSKUM A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM


Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a výchovu doktorandov
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
tel.: +421/37/641 5123
e-mail: Zuzana.Kapsdorferova@uniag.sk

Referent pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov

Ing. Janka BALÁŽIOVÁ
tel.: 037/641 5270
e-mail.: Janka.Balaziova@uniag.sk

  Ing. Elena KALIARIKOVÁ
tel.: 037/641 5172
e-mail.: Elena.Kaliarikova@uniag.sk
Úradné hodiny
Pondelok:     13.00 - 15.00 h
Utorok:     13.00 - 15.00 h
Streda:     9.00 - 11.00 h
Štvrtok:     9.00 - 11.00 h
Budova FEM, 1 poschodie,č.d.109
       

Adresa
FEM SPU v Nitre, Tr.A. Hlinku 2
Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a výchovy doktorandov
949 76 Nitra
tel.: 037/641 5270