Zahraniční lektori na FEM

 Guest lecturers during the academic year 2014/2015:

Lektor: Ing. Sylvie Formánková, PhD.,  Mendelova univerzita v Brne,
výučba Managerial Organisation
topics:
a. Verbal and Nonverbal Communication in Business
b. Negotiation Skills
c. Managing Teams
d. Intercultural Management – Cultural Differences in Business
Termín: 16.02.2015 - 17.02.2015

Lektor: -Dr. István Z. Hágen, PhD.,  Károly Róbert College v Gyongyose
výučba Business Risk
topics:
a. The economic Environment
b. Recognize the Risks
c. The Grouping of Risks
d. Risk Management
e. The Process of Corporate Risk Analysis Management
f. Managing Strategic and Operating Risks
g. Levels of Risk Management
h. The Objective of Risk Management Activity
i. The Balanced Scorecard Model
Termín: 30.03.2015-24.03.2015

Lektor: DS.c. Bartolomiej Nita, PhD., Wroclaw University of Economics 
výučba Controlling    
topics:
a. Cost Assignment
b. Product Costing
c. Absorption and Variable Costing
d. Activity-Based Costing
e. Cost-Volume-Profit Analysis
f. Relevant Information in Decision Making Process
Termín: 16.03.2015 - 17.03.2015

Lektor: Dr. Hab. Katalin Takács-György, Károly Róbert College v Gyongyose  
výučba Strategic Management
topics:
a. Introduction to Strategic Management
b. Question of Decision
c. Concept of Strategic Thinking
d. What is Strategy
e. Mission, Vision and Strategic Objectives
Termín: 17.03.2015 - 18.03.2015

Lektor: doc. Mgr. Grzegorz Michalski, PhD., Wroclaw University of Economics
výučba Financial Management
topics:
a. Working Capital Management
b. Capital Structure
c. Cost of Capital
d. Capital Budgeting
Termín: 03.03.2015 - 04.03.2015

Lektor: Ing. Viktor Vojtko, PhD., University of South Bohemia in České Budějovice
výučba Strategic Marketing
topics:
a. Marketing Situation Analysis
b. Competitive Advantage as a Base for the Strategy of the Company
c. Competition Analysis and Competition Strategies
d. Typology of Strategies
Termín: 10.03.2015 - 11.03.2015

Lektor: prof. Kees Schippera, CAH univerzity, Dronten, Netherland
Téma prednášky: Intercultural Communication of EU
Miesto a čas: 19. 02.2015, o 9,00 - 13,30 hod. v miestnosti AS-36

 Guest lecturers during the academic year 2013/2014:

Lektor: Dr. Hab. Katalin Takács-György, Károly Róbert College, Gyöngyös, Hunagry
Téma prednášky: 1. Introduction to strategic management, - Connection between decicion making and planning, - Why to think strategically?,  - Role of competition
Miesto a čas: 19. 02.2014, o 9,00 - 12,30 hod. a 13.30-17.00 hod. v miestnosti AS-36

Lektor: Dr. Hab. Katalin Takács-György, Károly Róbert College, Gyöngyös, Hunagry
Téma prednášky: First step of strategic management - Vision and mission, - Difference between vision and mission, - Examples.
Miesto a čas: 20.02.2014, 9:00-12:30 hod., 13:30-17:00 hod. AS-36

 Guest lecturers during the academic year 2012/2013:

Lektor: Krzysztof Wach, PhD., Cracow University of Economics, Krakow,Poľsko.
Téma prednášky: "Cultures in the business world in Europe", "Business Concept for Business Plan"
Miesto a čas: 11. 11.2013 , od 15,30 - 17,00 hod. v miestnosti AS - 12 a 12. 11. 2013, od 11:00-12:30 hod., 13.30-15.00 hod.

Lektor: Ing. Břetislav Andrlík, PhD.
Téma prednášky: "Zdaňení enironmentálních dopadu provozu silničních motorovových vozidiel v Českej republike"
Miesto a čas: 12.11.2013, o 13,00 - 14,00 hod. v miestnosti: AS-12

Lektor: Ing. Tomáš Pyšný, PhD.
Téma prednášky: "Application of Management Analyses and Tools"
Miesto a čas: 4.11.2013, 5.11. 2013, 11.11.2013 a 12.11.2013 od 8,00 - 13,00 hod. v miestnosti: dolná dekanátna zasadačka

Lektor: Ing. Sylvie Gurská, PhD.
Téma prednášky: Business Ethics and Corporate Social Responsibility
Miesto a čas: 21. a 24. 10. 2013, od 9,00 - 13,00 hod. v miestnosti AS - 36

Lektor: RNDr. Martin Fajkus, PhD. (Ústav matematiky, Fakulta aplikovanej informatiky, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne)
Téma prednášky: Riešenie sústav lineárnych rovníc pomocou Cramerových vzorcov a inverznej matice (Solving systems of linear equations using the Cramer´s rule and the matrix inverse)

Dátum, čas: utorok 15.10.2013, 11.00 - 12.30 h, CH poslucháreň

Lektor: Ing. Pavel Martinek, PhD. (Ústav matematiky, Fakulta aplikovanej informatiky, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne)
Téma prednášky: Riešenie sústav lineárnych rovníc Gaussovou eliminačnou metódou (Solving systems of linear equations using Gaussian elimination method)
Dátum, čas: streda 16.10.2013, 9.00 - 10.30 h, CH poslucháreň

Lektor: RNDr. Martin Fajkus, PhD., Ing. Pavel Martinek, PhD. (Ústav matematiky, Fakulta aplikovanej informatiky, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne)
Téma prednášky: Využitie počítačov pri výučbe matematiky na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne (The use of computers in teaching mathematics at Tomas Bata University in Zlin)
Dátum, čas: utorok 15.10.2013, 9.30 - 10.30 h, Zasadačka KM

Lektor: Anna Jkubczak
Téma prednášky: Quantitative and Qualitative Approach to the Study of Quality of Life.
Termín a miesto: 26.09.2013, 11.00 - 13,00 hod. v AS-31

Lektor: Malgorzata Gotowska
Téma prednášky: Model of Measurement of Standard of Living and Qaulity of Life.
Termín a miesto: 26.09.2013, 13,00 - 15,00 hod. v AS-31

Lektor: Ilze Upite, Latvia University of Agriculture, Latvia
Téma prednášky: External environment as a factor affecting competitiveness. PEST analysis. Assessment of the environment effect of an industry. Porter s 5 Force Model. Creation of competitive advantages. VRIO Matrix development and assessment methods for the competitiveness of an enterprise, staff, and goods.
Termín a miesto: 25.04.2013, 13.00 - 15,00 hod. v AS-31

Lektor: Linda Silina, Latvia University of Agriculture, Latvia
Téma prednášky: Entrepreneurial ability.
Termín a miesto: 25.04.2013, 11.00 - 13,00 hod. v Z-2

Lektor: Ing. Břetislav Andrlík, PhD.,
Téma prednášky: Environmentální principy zdaňování soukromých motorových vozidel v České republice

Termín a miesto: 7.5.2013 o 11.00 hod. v S-01

Lektor: Darius Zak, Wyzsza Skola Handlowa w Kielcach, Poľsko
Téma prednášky: "Personal Scope of intellectual property protection, The protection of intellectual property Rights in Poland and responsibility for violation of intellectual property rights"
Termín a miesto: 12.11.2012, 9.00 - 11.00 hod., Z-03

Lektor: Lukasz Furman, Wyzsza Skola Handlowa w Kielcach, Poľsko
Téma prednášky: "Personal Income Taxes, Company Income Taxes and Income Tax Thresholds"
Termín a miesto: 12.11.2012, 11.00 - 13.00 hod., Z-03 Lektor:

RNDr. Martin Fajkus, PhD., Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta aplikovanej informatiky, Ústav matematiky
Téma prednášky: Economic applications of derivatives
Termín a miesto: 25.10.2012, 13.30 -15.00 h, AS-11

Lektor: RNDr. Martin Fajkus, PhD., Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta aplikovanej informatiky, Ústav matematiky
Téma prednášky: The derivative of function, its calculation and application in economics study programe,
Termín a miesto: 25.10.2012, 9.00 - 10.30, AS-11

Lektor: Ing. Pavel Martinek, PhD., Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta aplikovanej informatiky, Ústav matematiky
Téma prednášky: Derivatives and the relations of derivatives to the shape of a graph and extremal values of a function
Termín a miesto: 24.10.2012, 9.00 - 10.30 hod., AS-31

Lektor: Ing. Pavel Martinek, PhD., Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta aplikovanej informatiky, Ústav matematiky
Téma prednášky: Fuzzifikace v teorii množin (Fuzzification in set theory)
Termín a miesto: 23.10.2012, 10.00 - 11.00 hod., rokovacia miestnosť D-FEM, prízemie S-pavilónu

 Guest lecturers during the academic year 2011/2012:

Lektor: Assist. Prof. Ferit Çobano lu, Adnan Menderes University , Turkey
Téma prednášky: "Food Safety Practices and Approaches in Turkey"
Termín a miesto: 4.mája 2012, miesto a čas upresníme

Lektor: Wawrzyniec Czubak, Poznań University of Life Sciences, Poland
Téma prednášky: "Production potential and structural changes in agriculture"
Termín a miesto: 19.apríla 2012, o 11,00-13,00 hod., v posluchárni „Z-03"

Lektor: Břetislav Andrlík, Private College of Economic Studies in Znojmo, Czech Republic
Téma prednášky: „Computer and its role in processing of acdcounting data“
Termín a miesto:13.februára 2012, o 9,00–11,00 hod., v posluchárni „S-14"

Lektor: Erdélyi Tamás, Károly Róbert Föiskola, Gyöngyös, Hungary
Téma prednášky: „Project management"
Termín a miesto: 5.mája 2011, o 9,00–11,00 hod., v posluchárni „AS-33"

Lektor: Olena O.Oliynyk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine
Téma prednášky: „Agricultural Finance system in Ukraine"
Termín a miesto: 5.mája 2011, o 11,00–13,00 hod., v posluchárni „S"

Lektor: Renan Tunalioglu, Adnan Menderes University, Turecko
Téma prednášky: „Agricultural Policy in Turkey, Agricultural marketing, Marketing of Oil and Olive oil“.
Termín a miesto: 20.apríla 2011, o 7,00–9,00 hod, v posluchárni „S"

Lektor: prof. Leonid Vorobiov, University of Szczecin, Poľsko
Téma prednášky: „The financial crisis – catastrophe or renewal?"
Termín a miesto: 18.apríla 2011 o 9,00 hod v miestnosti SLPK 1

Lektor: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Téma prednášky: "Transferové daně v zemích EU"
Termín a miesto: 13.4. 2011 o 13.00 hod.,miestnost AS-22

Lektor: assoc. Prof. dr. Linas Stabingis, Lithuanian University of Agriculture, Litva
Téma prednášky: „Use of specialised software for processing of accounting information in enterprises“
Termín a miesto: 7.apríla 2011 o 9,00 hod v posluchárni "S"

Lektor: Ing. Peter Blížkovský, PhD., riaditeľ odboru pre ekonomiku a regionálnu politiku, sekretariátu Rady EÚ, Brusel
Téma prednášky: “Kolísavosť svetových cien potravín“
Termín a miesto: 7.apríla 2011 o 9,00 hod v miestnosti S-01

Lektor: D. Drabik, H. de Gorter a David Just, Cornell University
Téma prednášky: :“ Policy Implications of Using Land-related Carbon Offsets"
Termín a miesto: 24. marca 2011, 9.00-10.30 hod, v posluchárni Z-03

Lektor: D. Drabik, H. de Gorter a David Just, Cornell University
Téma prednášky: “Biopalivá a globálne klimatické zmeny” (Biofuels and Global Climate Change Policy Implications of Using Land-related Carbon Offsets"
Termín a miesto: 23. marca 2011, 13,30-15,00 hod, v posluchárni AS-31

Lektor: Kristán Kis, Faculty of Engineering, Univerzity of Szeged
Téma prednášky: „Leader programe in the European Rural Development“
Termín a miesto:18. marca 2011 o 13,30 h v miestnosti AS-36

Lektor: Nagy Sándor, Faculty of Engineering, Univerzity of Szeged
Téma prednášky: „Corporate Social Responsibility“
Termín a miesto:18. marca 2011 o 13,30 h v miestnosti AS-36

Lektor: doc. Dr. Anna Voroninova, Štátna poľnohospodárska Timiryazovska univerzita v Moskve
Seminár na tému "Rusko dnes"
Termín a miesto: 14., 15., 17., 21.- 24., 25. marca v cvičebni AE-51 v čase 17.00 - 19.00 hod. na Katedre odborného jazykového vzdelávania.

Lektor: doc. Dr. Anna Voroninova, Štátna poľnohospodárska Timiryazovska univerzita v Moskve
Téma prednášky: Vybrané aspekty trhu a spotrebiteľského správania ruského zákazníka
Termín a miesto: 9. marca o 7.00 hod v posluchárni S

Lektor: Dr. Pavol Ciaian, Agentúra IPTS Európskej komisie, Sevilla, Španielsko
Téma prednášky:
Termín a miesto: 2.3.2011 o 10.00 hod v AS-36 a 4.3.20011 o 10.00 v AS-36