Autorské práva

Materiály zobrazené alebo uvedené na webových stránkach Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky) sú predmetom autorských práv. Všetky práva sú vyhradené, ak nie je konkrétne uvedené inak.

Podmienky

Váš prístup na webový server fakulty a jeho využitie podlieha nasledovným podmienkam a všetkým relevantným zákonom. Tým, že ste navštívili tento server, tieto podmienky prijímate bez výhrady.

· Informácie na tomto serveri si môžete prezerať, sťahovať z neho a tlačiť iba k nekomerčnému použitiu a za predpokladu, že na všetkých kópiách alebo výňatkoch z týchto dokumentov zostanú zachované všetky upozornenia na autorské alebo iné vlastnícke práva a výhrady, ak sú na nich uvedené.

· Tento server môže obsahovať odkazy na ochranné známky, patenty, vlastníctvo informácií, produkty, technológie alebo iné práva.

· K uvedeným predmetom a právam nemáte žiadnu licenciu alebo iné právo.

· Administrátori web stránok nepreberajú žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok neumiestnených na tomto serveri alebo za obsah akéhokoľvek iného servera, na ktorý tu bude odkaz. Administrátori nepreberajú žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi servermi odkazovanými alebo prístupnými pomocou odkazov uvedených na serveri, vrátane okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.

· Administrátori tohto webu môžu tieto podmienky kedykoľvek zmeniť na pokyn vedenia fakulty tým, že tento text zaktualizujú.

Spoľahlivosť informácií

Za obsah web stránok zodpovedajú prodekani fakulty a ďalšie zodpovedné a poverené osoby, venujú maximálne úsilie o zaistenie spoľahlivosti a presnosti informácií publikovaných na web serveri fakulty. Môže však prísť k technickým nepresnostiam alebo k typografickým chybám, ktoré sa budú snažiť administrátori po upozornení čo najskôr opraviť. Akékoľvek pripomienky posielajte prosím na adresu webadmin_fem@uniag.sk.