Deň otvorených dverí na FEMke

Dňa 21. januára 2022 sa na FEM SPU v Nitre konal „Deň otvorených dverí“ pre všetkých záujemcov o štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. DOD sa tento rok po prvý krát konalo kombinovanou formou. Stredoškoláci mali možnosť prísť priamo k nám na  FEMku, ale len tí, ktorí spĺňali režim OP a takisto nás mohli sledovať všetci záujemcovia online a to prostredníctvom fakultného instagramu @fem.spu ako live eventu a prostredníctvom MS Teams.

Prezenčne sa podujatia zúčastnilo 35 ľudí a prenos sledovalo až 500 záujemcov. Pani dekanka Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská zahájila „Deň otvorených dverí“ svojím príhovorom a privítaním všetkých študentov.

Študenti si na úvod mohli pozrieť video o štúdiu na FEM a video o prehliadke priestorov fakulty, v ktorom náš maskot FEMky prešiel všetkými zaujímavými priestormi nášho pavilónu S (IBM miestnosť, Laboratórium spotrebiteľských štúdií, Kaufland kútik, počítačová cvičebňa na CIT, Deloitte room, oddychová zóna od spoločnosti Plzenský Prazdroj, PwC, dekanát). Nasledovalo predstavenie študijných odborov v podaní pani prodekanky pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou prof.h.c. doc. Ing. Natálie Turčekovej, PhD, prodekanky pre štúdium Ing. Ivety Kóšovskej, PhD a pani dekanky. Zaujímavou časťou DOD bolo prepojenie štúdia s praxou, ktorú mal na starosti pán prodekan pre strategický rozvoj a spoluprácu s praxou doc. Ing. Radovan Savov, PhD. V tejto časti sa záujemcovia dozvedeli o bohatej spolupráci fakulty s rôznymi firmami a taktiež o absolventoch FEM, s ktorými fakulta spolupracuje. Medzi pozvanými absolventmi bola pani Ing. Michaela Ondrejovičová zo spoločnosti Plzeňský Prazdroj, pán Ing. Lukáš Ciran zo spoločnosti PWC a Ing. Tomáš Štrbo z IBM. Nechýbala ani zmienka o možnostiach vycestovať do zahraničia prostredníctvom FEM či už v rámci programu Erazmus +, Konfuciovej triedy, letných škôl a mnohých iných. Naši doktorandi Ing Michaela Arpášová a Ing. Patrik Fitala, ktorí sú zároveň členmi PR, predstavili stredoškolákom možnosti ubytovania ako aj voľnočasové aktivity  v rámci mesta Nitra a oboznámili študentov o dôležitosti  PR na fakulte. Na záver si pani dekanka pripravila pre pozorných študentov  hodnotné darčeky, medzi ktorými bol aj posledný kus limitovanej edície femkárskej mikiny, diáre, učebnica účtovníctva a sladké ceny.

Koordináciu podujatia zabezpečovala pani prodekanka prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD, Ing. Adriána Bakošová, MBA, ako aj celý PR tím, a technická podpora bola v rukách Ing. Erika Janšta PhD.. Podujatie trvalo hodinu a pol, a aj napriek kombinovanej forme prebehlo všetko bez problémov. Na záver sme odpovedali na otázky študentov. Veríme, že sa naši záujemcovia o štúdium dozvedeli všetko potrebné pre svoje ďalšie rozhodovanie a vyberú si práve našu FEM.  

 

Kliknite sem a pozrite si naše REELS z DOD

 

Ísť späť