Vyhlásenie o prístupnosti

WWW stránky Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa tak, ako aj celý web SPU v Nitre, snažia o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť podľa väčšiny známych metód. Spĺňajú všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly Web.

Cely web je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, kontaktuje webadmin_fem@uniag.sk.