Workshop Globálne rozvojové vzdelávanie na ekonomických fakultách

Pracovný workshop je súčasťou riešenia projektu KEGA, č.006SPU-4/2012: Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách, do ktorého sú aktívne zapojené niektoré katedry FEM SPU.


Prílohy:

Pozvánka na workshop
Požiadavky na publikovanie príspevku
Zborník – GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE V EDUKAČNOM PROCESE NA EKONOMICKÝCH FAKULTÁCH
Prípadové štúdie k vysokoškolskej učebnici: Globálne rozvojové vzdelávanie pre ekonómov
Vysokoškolská učebnica pre pedagógov: Globálne rozvojové vzdelávanie na ekonomických fakultách