Veda a výskum na FEM


Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa kladie veľký dôraz na podporu výskumu a rozvoj vedy. Aj preto je FEM pravidelne hodnotená v oblasti výskumu ako jedna z najlepších slovenských ekonomických fakúlt. V roku 2010 sme podľa nezávislej agentúry ARRA boli najlepšou výskumnou ekonomickou fakultou na Slovensku a popredné pozície si aj naďalej udržujeme.

Strategický plán pre vedu a výskum na Fakulte ekonomiky a manažmentu je však patriť medzi najlepšie výskumné pracoviska Európy. Cieľom je prepojenie vedy a výskumu s praxou a zapájanie sa do riešenia medzinárodných, národných a lokálnych vedecko-výskumných problémov. Za týmto účelom sa kladie zvýšený dôraz na kvalitu vzdelávania a jeho prepojenia na výskum, zvlášť na doktorandskom stupni štúdia.