60. výročie založenia Fakulty ekonomiky a manažmentu

Visegrad Food and Agribusiness Conference, October, 2, 2019
A series of thematic scientific events: 

Vedecký workshop
SPOLOČENSKÉ SÚVISLOSTI PODNIKANIA A SEBAZAMESTNÁVANIA MLADÝCH ĽUDÍ

Pozvánka na workshop
Návratka


back