Vedecká rada FEM SPU v Nitre

Predsedníčka 

 • Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská – FEM SPU v Nitre


Členovia

 • prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. – FEM SPU v Nitre
 • Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. – FMK UCM Trnava
 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. – EU Bratislava
 • doc. Ing. Milan Džupina, PhD. – FF UKF v Nitre
 • prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - FZKI SPU v Nitre
 • doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. - FEM SPU v Nitre
 • Ing. Iveta Košovská, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski - FEP PU v Krakove
 • doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Anna Látečková, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – FBP SPU v Nitre
 • Ing. Marián Meško, PhD. – JCI Slovakia
 • doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. – FAPZ SPU v Nitre
 • doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - FEM SPU v Nitre
 • Ing. Martin Pelikán, Ph.D. – PEF ČZU v Prahe
 • doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný – FEK ZČU v Plzni
 • prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Artan Qineti, PhD. - FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – FEŠRR SPU v Nitre
 • doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Radovan Savov, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová – EF JU České Budějovice
 • Ing. Jozef Šumichrast, PhD. – RPPK Trnava
 • doc. Ing. Marián Tóth, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • prof. h. c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. – FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. – PEF MENDELU v Brne

 Tajomníčka VR FEM

 • Ing. Janka Balážiová – FEM SPU v Nitre

 

Dokumenty (autorizovaný prístup)

Rokovací poriadok VR FEM SPU v Nitre

Za obsah zodpovedá Ing. Janka Balážiová. Posledná zmena 5.11.2019