Ústavu marketingu, obchodu a sociálnych štúdií
  pozostáva z pôvodných pracovísk


Katedra marketingu a obchodu
Katedra spoločenských vied
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov


Vedúcou ústavu je poverená   doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.

Sekretariát: Silvia Mányiová


Pracovníci ústavu

Garantované predmety

Záverečné práce


Táto stránka bude postupne dopracovávaná.