Ústavu marketingu, obchodu a sociálnych štúdií  pozostáva z pôvodných pracovísk

Katedra marketingu a obchodu
Katedra spoločenských vied
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov

Vedúca ústavu: doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.

Zástupca vedúceho ústavu: doc. Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Zástupca pre komunikáciu a prácu s verejnosťou: doc. Ing. Ingrida Košičiarová, PhD:
Zástupcovia pre projektovú činnosť: PhDr. Anna Mravcová, PhD., Ing. Jana Gálová, PhD.

 

Sekretariát: Silvia Mányiová

 

 
  O ústave

 

Pracovníci ústavu Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty
       
https://is.uniag.sk/auth/pracoviste/brozura_publikace.pl?jazyk=orig;abstrakt=1;klic_slova=1;cleneni=druh;id=208
Publikácie Brožúra publikácií Záverečné práce Prehľad vypísaných tém