Ústav účtovníctva a informatiky
pozostáva z pôvodných katedier

Katedra účtovníctva
Katedra informatiky

Vedúcou ústavu je poverená doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc..

Táto stránka bude postupne dopracovávaná. V tomto čase sú k dispozícíí informácie z pôvodných katedier.