Ústav účtovníctva a informatiky
pozostáva z pôvodných katedier

Katedra účtovníctva
Katedra informatiky

Vedúca ústavu: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Zástupca pre komunikáciu a prácu s verejnosťou: doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Zástupca pre projektovú činnosť: RNDr. Tomáš Tóth, PhD.
 

Sekretariát: Ing. Galina Gerhátová

 

 
  O ústave

 

Pracovníci ústavu Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty
       
https://is.uniag.sk/auth/pracoviste/brozura_publikace.pl?jazyk=orig;abstrakt=1;klic_slova=1;cleneni=druh;id=208
Publikácie Brožúra publikácií Záverečné práce Prehľad vypísaných tém