Ústav účtovníctva a informatiky
pozostáva z pôvodných katedier

Katedra účtovníctva
Katedra informatiky

Vedúcou ústavu je poverená  doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc..

Sekretariát: Ing. Galina Gerhátová


Pracovníci ústavu

Garantované predmety

Záverečné práce

Táto stránka bude postupne dopracovávaná.