Ústav štatistiky, operačného výskumu a matematiky
pozostáva z pôvodných katedier


Katedra štatistiky a operačného výskumu
Katedra matematiky.

Vedúcim ústavu je poverený doc. Ing. Jozef Repiský, CSc..

Táto stránka bude postupne dopracovávaná. V tomto čase sú k dispozícíí informácie z pôvodných katedier.