Ústav štatistiky, operačného výskumu a matematiky pozostáva z pôvodných katedier

Katedra štatistiky a operačného výskumu
Katedra matematiky.

Vedúca ústavu: doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.

Sekretariát: Alena Hlinková

 

 
  O ústave

 

Pracovníci ústavu Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty
       
https://is.uniag.sk/auth/pracoviste/brozura_publikace.pl?jazyk=orig;abstrakt=1;klic_slova=1;cleneni=druh;id=208
Publikácie Brožúra publikácií Záverečné práce Prehľad vypísaných tém