Ústav štatistiky, operačného výskumu a matematiky
pozostáva z pôvodných katedier


Katedra štatistiky a operačného výskumu
Katedra matematiky.

Vedúcim ústavu je poverený doc. Ing. Jozef Repiský, CSc..

Sekretariát: Alena Hlinková


Pracovníci ústavu

Garantované predmety

Záverečné práce


Táto stránka bude postupne dopracovávaná.