Ústav hospodárskej politiky a financií pozostáva z pôvodných katedier

Katedry hospodárskej politiky
Katedry financií

Vedúci ústavu: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Zástupcovia vedúceho: doc. Ing. Marián Tóth, PhD. a Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Zástupcovia pre komunikáciu a prácu s verejnosťou: Ing. Tomáš Rábek, PhD., Ing. Dimuth Nambuge, PhD.
Zástupca pre projektovú činnosť: Ing. Ema Lazorčáková, PhD.

Sekretariát: Ing. Zuzana Radolecová

O ústave

 

Pracovníci ústavu Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty Publikácie Brožúra publikácií Záverečné práce

 

Prehľad vypísaných tém Spolupracujúce inštitúcie Konzultačné hodiny pracovníkov ústavu Podujatia ústavu

Galéria

 

Táto stránka bude postupne dopracovávaná. V tomto čase sú k dispozícíí informácie z pôvodných katedier.