Ústav hospodárskej politiky a financií pozostáva z pôvodných katedier

Katedry hospodárskej politiky
Katedry financií

Vedúci ústavu: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Zástupcovia vedúceho: doc. Ing. Marián Tóth, PhD. a Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Zástupcovia pre komunikáciu a prácu s verejnosťou: Ing. Tomáš Rábek, PhD., Ing. Dimuth Nambuge, PhD.
Zástupca pre projektovú činnosť: Ing. Ema Lazorčáková, PhD.

Sekretariát: Ing. Zuzana Radolecová

 

 
  O ústave

 

Pracovníci ústavu Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty
       
https://is.uniag.sk/auth/pracoviste/brozura_publikace.pl?jazyk=orig;abstrakt=1;klic_slova=1;cleneni=druh;id=208
Publikácie Brožúra publikácií Záverečné práce Prehľad vypísaných tém