Ústav hospodárskej politiky a financií
pozostáva z pôvodných katedier


Katedry hospodárskej politiky
Katedry financií

Vedením ústavu je poverený prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD..

Sekretariát: Ing. Zuzana Radolecová

 

Pracovníci ústavu

Garantované predmety

Záverečné práce

Táto stránka bude postupne dopracovávaná. V tomto čase sú k dispozícíí informácie z pôvodných katedier.