Ústav ekonomiky a manažmentu
pozostáva z pôvodných katedier

Katedry ekonomiky
Katedry manažmentu

Vedením ústavu je poverený prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc..

Táto stránka bude postupne dopracovávaná. V tomto čase sú k dispozícíí informácie z pôvodných katedier.