Ústav ekonomiky a manažmentu pozostáva z pôvodných katedier

Katedry ekonomiky
Katedry manažmentu

Vedúca ústavu: prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Zástupca vedúceho ústavu: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Zástupcovia: Ing. Zuzana Bajusová, PhD., Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Zástupcovia: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.

Sekretariát: Ing. Janka Bánska a Erika Šalátová

O ústave

 

Pracovníci ústavu Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty Publikácie Brožúra publikácií Záverečné práce

 

Prehľad vypísaných tém Spolupracujúce inštitúcie Konzultačné hodiny pracovníkov ústavu Podujatia ústavu

Galéria

 

Táto stránka bude postupne dopracovávaná.