Ústav ekonomiky a manažmentu pozostáva z pôvodných katedier

Katedry ekonomiky
Katedry manažmentu

Vedúca ústavu: prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Zástupca vedúceho ústavu: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Zástupcovia pre pre komunikáciu a prácu s verejnosťou: Ing. Zuzana Bajusová, PhD., Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Zástupca pre projektovú činnosť: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.

Sekretariát: Ing. Janka Bánska a Erika Šalátová

 

 
  O ústave

 

Pracovníci ústavu Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty
       
https://is.uniag.sk/auth/pracoviste/brozura_publikace.pl?jazyk=orig;abstrakt=1;klic_slova=1;cleneni=druh;id=208
Publikácie Brožúra publikácií Záverečné práce Prehľad vypísaných tém