Ústav ekonomiky a manažmentu
pozostáva z pôvodných katedier

Katedry ekonomiky
Katedry manažmentu

Vedením ústavu je poverený prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc..

Sekretariát: Ing. Janka Bánska

Pracovníci ústavu

Garantované predmety

Záverečné práce

Táto stránka bude postupne dopracovávaná.