Elektronická prihláška: Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ

Elektronická prihláška vysokej školy: https://is.uniag.sk/prihlaska/

Údaje su preberané z