tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/seventh2.jpg.png

Typ projektu: 
Číslo projektu:

7th framework program, European Commission
No. KBBE-265601-4-TRANSFOP

Názov projektu:   

„Transparency of Food Pricing“
Akronym:  TRANSFOP
Dĺžka trvania: 2011-2013
Koordinátor projektu: LEI Wageningen UR
Garant projektu: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

TRANSFOP je trojročný európsky výskumný projekt financovaný Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre výskum - Unit E biotechnológie, poľnohospodárstvo, potravinárstvo.

TRANSFOP projekt koordinuje profesor Steve McCorriston, katedra ekonomiky, University of Exeter Business School, University of Exeter, Exeter EX4 4PU, Devon, England. Hlavným cieľom projektu je zistiť determinanty cien potravín v členských štátoch EÚ a úlohu  hospodárskej súťaže a iné črty potravinových reťazcov, ktoré môžu určovať ceny potravín

Viac info:  http://www.transfop.eu/