The Position of Agriculture in Regional Development

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo LLP.jpg Typ projektu:
Číslo projektu:
LLP Erasmus intenzívny program
13203-1079/NITRA02
Názov projektu:   The Position of Agriculture in Regional Development
Akronym:
Dĺžka trvania:
Koordinátor projektu:
Garant projektu:

POAGRED
09/2013 – 08/2014
FEM SPU v Nitre, Slovensko
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.


Partneri projektu:
Faculty of Regional Development and International Studies Mendel University in Brno, Czech Republic, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, Krakow University of Economics, Poland, University of Agriculture in Krakow im. Hugona Kołłątaja, Poland, Economic University in Wroclaw, Poland, University of Padova, Italy, Karoly Robert College, Hungary, University of Szeged, Hungary, Ghent University, Belgium

Popis/výsledky projektu:
Všeobecnou témou a zámerom intenzívneho programu (EIP) je vyzdvihnúť význam postavenia poľnohospodárskych podnikov, ich úlohu a funkcie vo vidieckych oblastiach ako aj spôsob, akým prispievajú k rozvoju vidieka. Hlavným cieľom intenzívneho programu je podporiť medzinárodnú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami, rozvíjať znalosti a zvýšiť povedomie témy intenzívneho programu, ktorou je “Postavenie poľnohospodárstva v regionálnom rozvoji“.

Viac info: http://www.fem.uniag.sk/sk/erasmus-intensive-programme/