Študijní poradcovia v akademickom roku 2022/2023 pre dennú a externú formu štúdia (I. stupeň štúdia)


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

Manažment podniku  1. - 4. roč.  Ing. Veronika Hrdá, PhD.  ÚEM
       
Ekonomika podniku  1. - 3. roč.  Ing. Zuzana Bajusová, PhD.  ÚEM
       
Obchodné podnikanie  1. - 3. roč.  doc. Ing. Zdenka Kádeková, PhD.  ÚMOSŠ
       
Účtovníctvo  1. - 4. roč.  doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.  ÚÚI
       
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami /SJ+AJ/  1. - 3. roč.  doc. Ing. Artan Qineti, PhD.  ÚHPF
       
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami /AJ/  1. - 3. roč.  Dimuth Hasantha Nambuge, PhD.  ÚHPF
       
Kvantitatívne metódy v ekonómii  1. a 3. roč.  Ing. Miriam Pietrikova, PhD.  ÚŠOVM