Študijní poradcovia v akademickom roku 2020/2021 pre dennú formu štúdia (1. stupeň štúdia)


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

Manažment podniku  1. - 3. roč.  doc.Ing. Radovan Savov, PhD.  KMN
       
Ekonomika podniku  1. - 3. roč.  doc.Ing.Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.  KE
       
Obchodné podnikanie  1. - 3. roč.  doc.Ing. Ľubica Kubicová, PhD.  KMO
       
Účtovníctvo  1. - 3. roč.  Ing. Ivana Váryová, PhD.  KU
       
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami /SJ, SJ+AJ/  1. - 3. roč.  doc. Ing. Artan Qineti, PhD.  KHP
       
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami /AJ/  1. - 3. roč.  Dimuth Hasantha Nambuge, PhD.  KHP
       
Enviromentálna ekonomika a manažment  1. - 3. roč. doc. Ing. Artan Qineti, PhD.  KHP
       
Kvantitatívne metódy v ekonómii  1. a 3. roč.  Ing. Miriam Pietrikova, PhD.  KŠOV
       
Aplikácia informatiky v podnikovej
ekonomike a riadení
 1. a 3. roč.  Ing. Marcela Hallová, PhD.  KI
       
Sociálny manažment a služby v agrosektore  1. a 3. roč. doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. KSV