Študijní poradcovia v akademickom roku 2023/2024 pre dennú a externú formu štúdia (II. stupeň štúdia)


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

Agrárny obchod a marketing  1. - 4. roč.  doc. Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.  ÚMOSŠ
       
Ekonomika podniku  1. - 3. roč.  Ing. Zuzana Kapustová, PhD.  ÚEM
       
Manažment podniku  1. - 2. roč.  Ing. Alexandra Filová, PhD.  ÚEM
       

Medzinárodná ekonomika a rozvoj /AJ, SJ+AJ/

 1. - 2. roč.  doc. Ing. Artan Qineti, PhD.  ÚHPF
       
Kvantitatívne metódy v ekonómii  1. - 2. roč.  Ing. Jozef Palkovič, PhD.  ÚŠOVM