Študenti so špecifickými potrebami

 

Všeobcecné informácie pre študentov a uchádzačov  o štúdium so špecifickými potrebami

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami:

PhDr. Anna Mravcová, PhD.,
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM, tel.: 037/6414746,
e-mail: anna.mravcova@uniag.sk