Študenti so špecifickými potrebami

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami:

PaedDr. Irena Felixová
Katedra jazykov FEM, pavilón AE, 5. poschodie
tel.: 037/641 4550
e-mail: irena.felixova@uniag.sk