Správy o aktivitách komunikácie PR FEM

Správy o aktivitách komunikácie PR FEM za jednotlivé obdobia:

- správa PR FEM 2020

- správa PR FEM 2021