Témy schválených dizertačných prác

 

Témy dizertačných prác schválených odborovou komisiou pre akademický rok 2023/2024.
Dissertation topics approved for academic year 2023/2024:

Študijný odbor: Ekonómia a manažment

Field of study: Economics and Management