Témy schválených dizertačných prác


Témy dizertačných prác schválených odborovou komisiou pre akademický rok 2021/2022.
Dissertation topics approved for academic year 2021/2022:

Študijný odbor: Ekonómia a manažment
Field of study: Economics and Management