Rozvrhy pre 1. stupeň štúdia - ak. rok 2019/2020


Denné štúdium - 1. stupeň štúdia (Bc.), letný semester

Rozvrh pre všetky ročníky

Externé štúdium - 1. stupeň štúdia (Bc.)

letný semester

1. ročník 
Manažment podniku
Účtovníctvo

2. ročník
Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo

3. ročník
Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo

4. ročník
Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo